Zoek uw apotheek

CQ-index farmacie

Systematiek

De afkorting CQ-index of CQI staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De systematiek is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Opdrachtgevers waren Agis, de Stichting Miletus en ZonMw.

De onderzoeksoplossingen van serviceapotheek.qualiview.nl en apotheek.qualiview.nl maken gebruik van de vragenlijsten voor de CQ-index zoals die zijn ontwikkeld voor de farmacie. Na een succesvol uitgevoerde pilot in 2011 is de online onderzoeksoplossing van Qualiview nu toegerust voor doorlopend onderzoek, naar wens van de klant, schriftelijk, via e-mail en via internet. Voor meer informatie over de CQ-index wordt verwezen naar de website van Zorginstituut Nederland.

Zorginstituut Nederland

Stichting Miletus

De Stichting Miletus is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van patiënten in de zorg. Het doel daarvan is, ten behoeve van verzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties sturingsinformatie te verkrijgen om de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen.

Onderzoek naar de ervaringen van patiënten blijkt daarbij een beter onderscheid te bieden dan het voorheen gebruikelijke onderzoek naar zijn tevredenheid. De Stichting Miletus heeft voor dit soort onderzoek de zogenaamde Consumer Quality Index geïntroduceerd, en zet zich in voor de algemene toepassing van deze methodiek.

De Stichting Miletus is opgericht in 2005 door een viertal zorgverzekeraars: initiatiefnemer Agis, en VGZ, Menzis en Ohra/Delta Lloyd. Inmiddels zijn ook Achmea, CZ , Univé en Multizorg VRZ bij de Stichting aangesloten.

Voor meer informatie over de Stichting Miletus wordt verwezen naar www.stichtingmiletus.nl.

Stichtingmiletus.nl