Zoek uw apotheek

PREM farmacie

Systematiek

De afkorting PREM staat voor Patient Reported Experience Measure en wordt gebruikt om te meten hoe patiënten de geleverde zorg en service hebben ervaren. Deze vragenlijst is ontwikkeld door Significant en Argo Bv in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Patiëntenfederatie Nederland met draagvlak van de stuurgroep Kwaliteitsindicatoren farmacie en de leden van ZN.

In 2018 wordt er een verbeterde PREM vragenlijst gebruikt tijdens de verplichte meetperiode. De vragenlijst PREM Farmacie bestaat in 2018 uit 23 vragen (los van eventuele routingsvragen). Aan de vragenlijst is één vraag toegevoegd. Een aantal andere vragen zijn aangepast. Er zijn ten opzichte van 2017 wijzigingen doorgevoerd om informatie te verzamelen over ervaringen bij de uitgifte van nieuwe medicatie en herhaalmedicatie. Voor meer informatie over de PREM Farmacie wordt verwezen naar de website van Zorginstituut Nederland.

Zorginstituut Nederland

Stichting Miletus

De Stichting Miletus is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van patiënten in de zorg. Het doel daarvan is, ten behoeve van verzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties sturingsinformatie te verkrijgen om de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen.

Onderzoek naar de ervaringen van patiënten blijkt daarbij een beter onderscheid te bieden dan het voorheen gebruikelijke onderzoek naar zijn tevredenheid. De Stichting Miletus heeft voor dit soort onderzoek de zogenaamde Consumer Quality Index geïntroduceerd, en zet zich in voor de algemene toepassing van deze methodiek.

De Stichting Miletus is opgericht in 2005 door een viertal zorgverzekeraars: initiatiefnemer Agis, en VGZ, Menzis en Ohra/Delta Lloyd. Inmiddels zijn ook Achmea, CZ , Univé en Multizorg VRZ bij de Stichting aangesloten.

Voor meer informatie over de Stichting Miletus wordt verwezen naar www.stichtingmiletus.nl.

Stichtingmiletus.nl