Zoek uw apotheek

Klachten

Het platform serviceapotheek.qualiview.nl richt zich op het meten van klanttevredenheid en is geen loket voor klachten. Dit betekent dat een negatieve reactie wel verwerkt en gebruikt wordt om verbeteringen aan te brengen, maar dat klachten niet naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst in behandeling worden genomen.

Wat kunt u doen met uw klacht?

Bespreek de klacht met uw apotheker

Probeer eerst uw klacht met uw apotheker te bespreken. Dat kan ook als uw klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen.

Klachtenfunctionaris

Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

Geschillencommissie

Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht.

Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.
Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

contactgegevens

Klachtenfunctionaris en bemiddeling
Telefoon: 06 – 22 92 16 49
E-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Geschillencommissie Openbare Apotheken
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
E-mail: info@skge.nl
Telefoon: 088 – 02 29 181
www.skge.nl

KNMP
Telefoon: 070 – 37 37 373
www.knmp.nl